Doradztwo rachunkowe - Ursynów

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie organizacji rachunkowości

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie organizacji rachunkowości w tym:

 • Opracowanie polityki rachunkowości,
 • Opracowanie zakładowego planu kont,
 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
 • Sporządzanie wniosków o dotacje unijne,
 • Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (między innymi : regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • Rozliczanie pitów Ursynów/Rozliczenie pitu Ursynów (Warszawa)
 • Doradztwo, kontrola, weryfikacja ujęcia księgowego i podatkowego, wyceny i prezentacji takich zagadnień jak:
  • Umowy leasingu,
  • Rezerwy na świadczenia pracownicze,
  • Wycena i opodatkowanie odsetek od pożyczek, kredytów, leasingów, rozrachunków,
  • Inwestycji – rozpoczętych, prowadzonych i zaniechanych.

Nasza oferta